Het nieuwe kabinet wil de box 3 heffing snel flink gaan verlagen. Hierdoor gaan belastingplichtigen met een spaarbedrag tussen de € 30.000 en € 100.000 een stuk minder belasting betalen.

 

Percentages

Over de eerste € 100.000 moet er nu nog 1,63% belasting betaald worden in box 3 van de inkomstenbelasting. Het kabinet wil dit flink naar beneden brengen, dit geldt vooral voor de groep mensen die spaargeld hebben tussen € 30.000 en € 100.000. In de nota van wijzigingen voor het Belastingplan 2018 is bevestigd dat de percentages flink lager is de komende jaren. Ook hebben ze rekening gehouden met de verwachten stijging van de spaarrente. Dit zie je ook terug in het percentage voor de heffing in 2021, dit is hoger dan de eerdere voorspellingen. (zie tabel)
percentage box 3
 

Vrijstellingen

In 2017 is de heffingsvrij vermogen (vrijstelling) € 25.000. Al eerder werd bekend dat de vrijstelling in box 3 volgend jaar (2018) wordt verhoogd van € 25.000 naar € 30.000.

 

 

Bron: Rendement