Als ondernemer wilt u ondernemen. Daarbij wilt u met name uw tijd en energie besteden aan het uitbouwen en verbeteren van uw onderneming. U wilt uiteraard niet worden afgeleid door allerlei administratieve ‘rompslomp’. U beseft dat de salarisadministratie (ook wel loonadministratie genoemd) belangrijk is, maar al die steeds wijzigende wetten, regelgevingen en cao’s maken het er niet makkelijker op. De Lijster Administraties kan u deze ‘rompslomp’ volledig uithanden nemen.

Vanaf het moment dat u uw salarisadministratie aan ons uitbesteedt ‘ontzorgen’ wij u volledig.

Loonstroken, loon- en pensioenaangifte

Zo verwerken wij alle mutaties van uw werknemers in onze geautomatiseerde salarisadministratie. Wij leveren u maandelijks digitaal de loonstroken van het personeel aan. Als u dit wilt, kunnen wij de loonstroken zelfs digitaal rechtstreeks aan uw werknemers sturen. Wij verzorgen voor u de loon- en pensioenaangifte bij de belastingdienst en het toepasselijk pensioenfonds. Hebt u vragen over de juiste beloning van een werknemer? Dan kunnen wij u daarover uiteraard ook adviseren. Wij kennen niet alleen het minimumloon, maar zijn ook bekend met de loontabellen in uw cao (als deze voor uw bedrijfstak bestaat).

Werkkostenregeling

Met de inwerkingtreding van de ‘werkkostenregeling’ is het belang van het voeren van een adequate salarisadministratie verder toegenomen. Immers, indien u meer aan de werknemers vergoedt dan fiscaal is toegestaan betaalt u over het meerdere 80% belasting. Dat is zonde! Daarom houden wij in de salarisadministratie voor u uw ‘vrije ruimte’ goed in de gaten. Is de vrije ruimte bijna verbruikt, dan krijgt u van ons een seintje. Maar ook kunnen wij u desgewenst vooraf adviseren over de juiste toepassing van de werkkostenregeling.

Arbeidsovereenkomsten, aanzegtermijnen, ketenbepaling en transitievergoeding

In de salarisadministratie nemen wij de begindata van de arbeidsovereenkomsten voor u op. Wanneer uit de salarisadministratie blijkt dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bijna afloopt, dan krijgt u van ons tijdig een seintje. Daardoor kunt u voldoen aan de aangescherpte eisen van de aanzegtermijn en voorkomt u dat u aan een werknemer een ‘boete’ moet betalen, omdat u de werknemer niet tijdig hebt geïnformeerd. Uiteraard informeren wij u over de gevolgen van het eventueel opnieuw aanbieden van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Door de ‘ketenbepaling’ kan immers een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ineens een overeenkomst voor onbepaalde tijd zijn. Het is dan ook belangrijk dat u daarover goed wordt geïnformeerd. Neemt u afscheid van een werknemer? Dan moet u in sommige gevallen een transitievergoeding betalen. Wij kunnen u daarover adviseren en zo nodig de transitievergoeding voor u uitrekenen. Dan weet u maar waar u aan toe bent.

Onze salarisadministratie is altijd ‘up to date’

Door onze geautomatiseerde salarisadministratie zijn de gegevens waarmee wij werken altijd up to date. Dat betekent dat u zich nooit meer zorgen hoeft te maken of u een (nieuwe) wettelijke regeling of een wijziging in de cao hebt gemist. Uw salarisadministratie is altijd op orde!

Samenwerking tussen de financiële en de salarisadministratie

Laat u uw financiële administratie ook door De Lijster Administraties verzorgen, dan zorgen wij ervoor dat uw financiële administratie en de salarisadministratie naadloos op elkaar aansluiten. Maar uiteraard kunt u er ook voor kiezen om alleen uw salarisadministratie bij De Lijster Administraties onder te brengen.

Doordat onze salarisadministrateur NIRPA-gecertificeerd is, bent u verzekerd van een salarisadministratie van hoog niveau. Wilt u weten wat de salarisadministratie van De Lijster Administratie voor u kan doen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!