Maatregelen uit het regeerakkoord

De VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ voor de periode 2017 – 2021 gepresenteerd, maar wat betekend dat nu voor u? Dat hebben wij voor u op een rij gezet. Uit het regeerakkoord blijken onder andere de volgende fiscale...

Loonheffingskorting wanneer wel en wanneer niet

Loonbelasting, loonheffing en loonheffingskorting Loonheffing bestaat uit zowel loonbelasting als de premie volksverzekeringen. De premie volksverzekeringen bestaat uit de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaande wet (Anw) en de Wet langdurige zorg (Wlz)....